Luat Minh Khue

Bồi thường lao động

Bồi thường lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bồi thường lao động

Nên hay không nghỉ hưu trước tuổi ?

Nên hay không nghỉ hưu trước tuổi ?
Tôi sinh năm 1967, đã và đang công tác tại Nhà Trẻ Kim Đồng,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi đã công tác được 28 năm với 21 năm hưởng ngạch giáo viên và 7 năm hưởng ngạch giáo viên chưa đạt chuẩn (do chưa có bằng trung cấp sư phạm nên tôi bị điều xuống làm cô nuôi cấp dưỡng).