Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bồi Thường Thiệt Hại Khi Xảy Ra Tai Nạn"

Bồi Thường Thiệt Hại Khi Xảy Ra Tai Nạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bồi Thường Thiệt Hại Khi Xảy Ra Tai Nạn.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn ?

Trách nhiệm <strong>bồi</strong> <strong>thường</strong> <strong>thiệt</strong> <strong>hại</strong> <strong>khi</strong> gây <strong>tai</strong> <strong>nạn</strong> ?
Thưa luật sư, Em trai tôi đi xe máy ngược chiều khoảng 10m thì thấy 1 xe máy đang lao tới. Em tôi đã dừng lại nhưng do người điều khiển xe kia ko làm chủ tốc độ và lái xe trong tình trạng say rượu.hai xe đều bi hư hỏng.