Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bồi Thường Thiệt Hại Khi Xảy Ra Tai Nạn"

Bồi Thường Thiệt Hại Khi Xảy Ra Tai Nạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bồi Thường Thiệt Hại Khi Xảy Ra Tai Nạn.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn ?

Trách nhiệm <strong>bồi</strong> <strong>thường</strong> <strong>thiệt</strong> <strong>hại</strong> <strong>khi</strong> gây <strong>tai</strong> <strong>nạn</strong> ?
Thưa luật sư, Em trai tôi đi xe máy ngược chiều khoảng 10m thì thấy 1 xe máy đang lao tới. Em tôi đã dừng lại nhưng do người điều khiển xe kia ko làm chủ tốc độ và lái xe trong tình trạng say rượu.hai xe đều bi hư hỏng.

Tư vấn mức bồi thường và trách nhiệm pháp lý khi xảy ra tai nạn ?

Tư vấn mức <strong>bồi</strong> <strong>thường</strong> và trách nhiệm pháp lý <strong>khi</strong> <strong>xảy</strong> <strong>ra</strong> <strong>tai</strong> <strong>nạn</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi có một sự việc ở quê muốn đc luật sư tư vấn giúp Bố tôi ở nhà trong một lần có thuê một bác cùng xóm đi chở gạch thuê. Hai người đã cùng nhau đi làm nhiều lần, có mối mua gạch là bố tôi lại liên hệ để bác này đi chở. Khoảng 5 tháng trước trong một lần 2 người cùng chở gạch lên núi để xây lăng mộ cho một người bà con của gia đình tôi.