Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bồi Thường Thu Hồi Đất"

Bồi Thường Thu Hồi Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bồi Thường Thu Hồi Đất.

Giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Giá <strong>bồi</strong> <strong>thường</strong> khi nhà nước <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong>
Kính gửi luật sư! Tôi đang làm việc trong tập đoàn samsung electronic Bắc Ninh. Tôi thay mặt toàn bộ dân cư khu vực tôi xin hỏi Luật sư một vấn đề như sau: Khu vực chúng tôi trước thuộc xã Tân Tiến -huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang, và bây giờ bỏ huyện và trực thuộc thành phố Bắc Giang .