Luat Minh Khue

Bồi thường thu hồi đất

Bồi thường thu hồi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bồi thường thu hồi đất

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ?

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ?
Thưa luật sư! Nhờ văn phòng luật sư tư vấn cho tôi trường hợp sau: Năm 2012 tôi nhận chuyển nhượng 1,5 ha đất nuôi trồng thủy sản của ông A, chuyển nhượng viết tay giữa 2 bên, chưa có xác nhận của UBND xã. Tại thời điểm chuyển nhượng ông A cũng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bị nhà nước thu hồi đất có được bồi thường không?

Bị nhà nước thu hồi đất có được bồi thường không?
Thưa Luật sư. Xin luật sư tư vấn giúp em. Mảnh đất em đang sử dụng thuộc diện thu hồi quyền sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất). Vậy cho em hỏi là khi bị Nhà nước thu hồi đất như thế thì em có được bồi thường không? Em xin chân thành cảm ơn!