Luat Minh Khue

Bộ luật lao động năm

Bộ luật lao động năm 2012 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bộ luật lao động năm 2012

Bồi thường của công ty về việc làm mất bằng Đại học của nhân viên?

Bồi thường của công ty về việc làm mất bằng Đại học của nhân viên?
Thưa Luật sư, năm 2011 em có vào làm việc tại 1 công ty, họ yêu câu em đưa cho họ bằng đại học gốc để đối chiếu, nhưng sau đó họ làm mất nó và họ đã xác nhận là họ làm mất. Nay em muốn nghỉ việc tại công ty thì công ty giải quyết thế nào? Em có được bồi thường bằng tiền không ?

Báo cáo số 12/BC-LĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2009

Báo cáo số 12/BC-LĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2009
của Bộ lao động, thương binh và xã hội về tình hình lao động mất việc làm, thiếu việc làm do suy giảm kinh tế quý III năm 2009 và kết quả thực hiện quyết định số 30/QĐ-TTG ngày 23/02/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ