Luat Minh Khue

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Tư vấn về luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền trợ cấp mất việc làm ?

Tư vấn về luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và  tiền trợ cấp mất việc làm ?
Kính gửi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ. Tôi vào làm việc cho công ty TNHH Technip Viet Nam (Công ty vốn 100% nước ngoài), từ 26/3/2013 (với hợp đồng lao động động 3 năm, sẽ kết thúc ngày 25/3/2016). Nay công ty đã thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vào ngày 05/08/2015 (vì phải cắt giảm nhân sự) mà không thông báo trước