Luat Minh Khue

Các phương thức đấu thầu ?

Các phương thức đấu thầu ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Các phương thức đấu thầu ?

Tư vấn về các lĩnh vực đấu thầu ?

Tư vấn về các lĩnh vực đấu thầu ?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê, Đơn vị tôi chuẩn bị tổ chức đấu thầu 3 gói thầu: 1. Thuê vận chuyển than 2. Thuê bốc xúc, chế biến tiêu thụ than 3. Thuê nhân công chế biến than Vì là lần đầu chưa bao giờ làm thủ tục đấu thầu này, nên đơn bị tôi đang rất lúng tính trong quy trình tổ chức đấu thầu.