Luat Minh Khue

Cách tính hệ số lương

Cách tính hệ số lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cách tính hệ số lương

Hệ số lương tính như thế nào?

Hệ số lương tính như thế nào?
Xin chào luật sư, Luật sư cho em hỏi về việc của em như sau: Em ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 và đang công tác ở cơ quan thuế huyện thuộc tỉnh Đăk nông từ tháng 4 năm 2010 đến nay.