Luat Minh Khue

Công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không ?

Công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không ?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn ?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn ?
Kính gửi luật Minh Khuê, nhờ Luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi như sau: Tôi xác lập mối quan hệ lao động với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chợ Lách bằng hình thức ký hợp đồng lao động từ ngày 01/4/2004 đến nay hơn 11 năm. Công việc giao kết trong họp đồng "dàn dựng múa, diễn viện, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ hướng dẩn nghiệp vụ cho các nhà văn hóa xã, chấp hành sự phân Công đột xuất của lãnh đạo "