Luat Minh Khue

Công văn số /LĐTBXH-LĐTL

Công văn số 2253/LĐTBXH-LĐTL - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Công văn số 2253/LĐTBXH-LĐTL

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện: