Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "CDC"

CDC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề CDC.

Khách hàng dịch thuật lĩnh vực xây dựng : CDC

Khách hàng dịch thuật lĩnh vực xây dựng : <strong>CDC</strong>
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tiền thân là Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng được chuyển đổi Cổ phần hoá theo Quyết định số 38/QĐ-BXD ngày 10/01/2007 của Bộ xây dựng, đang hoạt động mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực về tư vấn.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (<strong>CDC</strong>)
GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tiền thân là Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng được chuyển đổi Cổ phần hoá theo Quyết định số 38/QĐ-BXD ngày 10/01/2007 của Bộ xây dựng, đang hoạt động mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực về tư vấn.