Luat Minh Khue

CTCP

CTCP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về CTCP

Tách xưởng hay tách chi nhánh, trên phương diện pháp luật và thuế thì cả hai thứ đó có những đặc điểm gì ?

Tách xưởng hay tách chi nhánh, trên phương diện pháp luật và thuế thì cả hai thứ đó có những đặc điểm gì ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, hiện tại tôi đã có công ty chính rồi, bây giờ tôi muốn tách ra, và giờ đang thắc mắc về khái niệm tách chi nhánh với tách xưởng , ưu khuyết điểm của nó, theo luật sư thì tôi nên tách xưởng hay tách chi nhánh, trên phương diện pháp luật và thuế thì cả hai thứ đó có những đặc điểm gì ? Xin cảm ơn !

Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?

Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Tôi là hiện là công chức và đang có dự định mua lại cổ phần của một người quen nhưng bạn tôi thì lại nói là tôi ...