Luat Minh Khue

Chấm dút hợp đồng lao động

Chấm dút hợp đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chấm dút hợp đồng lao động

Có được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động hết tuổi lao động không ?

Có được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động hết tuổi lao động không ?
Thưa luật sư, Công ty tôi có trường hợp người lao động là nữ giới sinh ngày 23/12/1960, có ký hợp đồng không xác định thời hạn trong điều kiện bình thường đã đủ 55 tuổi, có 12 năm 05 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nay, chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng với lao động này để cho người lao động này nghỉ việc có được không? Trân trọng cảm ơn!