Luat Minh Khue

Chế độ nghỉ dưỡng sức

Chế độ nghỉ dưỡng sức - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chế độ nghỉ dưỡng sức

Tư vấn về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh ?

Tư vấn về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh ?
Trong luật Lao động: sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.