Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chế độ trợ cấp thương tật"

Chế độ trợ cấp thương tật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chế độ trợ cấp thương tật.

Thời điểm hưởng trợ cấp thương tật ?

Thời điểm hưởng trợ cấp thương tật ?
Thưa Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn được giải đáp:Bà Nguyễn Thị Tâm ở Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận được cấp giấy chứng nhận thương binh và Quyết định được hưởng chế độ trợ cấp thương tật từ ngày 01/01/1995 (kèm theo).