Luat Minh Khue

Chế độ trợ cấp thương tật

Chế độ trợ cấp thương tật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chế độ trợ cấp thương tật

Thời điểm hưởng trợ cấp thương tật ?

Thời điểm hưởng trợ cấp thương tật ?
Thưa Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn được giải đáp:Bà Nguyễn Thị Tâm ở Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận được cấp giấy chứng nhận thương binh và Quyết định được hưởng chế độ trợ cấp thương tật từ ngày 01/01/1995 (kèm theo).