Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chế Độ Trợ Cấp Xã Hội"

Chế Độ Trợ Cấp Xã Hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chế Độ Trợ Cấp Xã Hội.

Tư vấn về nhận trợ cấp Bảo hiểm hội ?

Tư vấn về nhận <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> Bảo hiểm <strong>xã</strong> <strong>hội</strong> ?
Thưa Luật Sư, Tôi đang làm việc tại 1 một công ty cổ phần có vốn nhà nước. Hiện tôi đã là việc được 10 năm ngoài và có hợp đồng "không xác định thời hạn". Do hiện nay tình hình sức khỏe không đủ nên không thể làm thêm được, nên tôi muốn làm đơn xin thôi việc.