Luat Minh Khue

Chi trả lương không đúng theo quy định của pháp luật

Chi trả lương không đúng theo quy định của pháp luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chi trả lương không đúng theo quy định của pháp luật

Tư vấn về khởi kiện đòi tiền lương ?

Tư vấn về khởi kiện đòi tiền lương ?
Thưa luật sư, Hoàng Anh làm việc tại công ty cổ phần G năm 2012, có ký kết HĐLĐ. Ngày 27/5/2015 Hoàng Anh phát hiện trong những ngày mình làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ lễ công ty G chỉ tính lương cho anh như ngày thường mà không phải là 200% và 300% lương, Anh khiếu nại đến công ty nhưng không được giải quyết.