Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chia Di Sản Thừa Kế Trong Trường Hợp Chung Sống Với Nhau Như Vợ Chồng"

Chia Di Sản Thừa Kế Trong Trường Hợp Chung Sống Với Nhau Như Vợ Chồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chia Di Sản Thừa Kế Trong Trường Hợp Chung Sống Với Nhau Như Vợ Chồng.

Di sản thừa kế ?

<strong>Di</strong> <strong>sản</strong> <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> ?
là 400 triệu, sau đó A lại sống với C như vợ chồng và có tài sản chung là 400 triệu. Cho tôi hỏi khi

Chia di sản thừa kế ?

<strong>Chia</strong> <strong>di</strong> <strong>sản</strong> <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> ?
đất, trong đó có 400m2 đất ở, năm 2012 mẹ tôi chia cho 3 người con trai trong đó có tôi , mỗi người

Giải quyết trường hợp chung sống như vợ chồng ?

Giải quyết <strong>trường</strong> <strong>hợp</strong> <strong>chung</strong> <strong>sống</strong> <strong>như</strong> <strong>vợ</strong> <strong>chồng</strong> ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: A và B (Nữ) có mối quan hệ trước hôn nhân và dẫn đến có con. A và B đều là cán bộ, viên chức nhà nước và đảng viên. Giữa A và B xảy ra mẫu thuẫn nên muốn chấm dứt mối quan hệ.