Luat Minh Khue

Chia lại ruộng đất

Chia lại ruộng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chia lại ruộng đất

Tranh chấp đất đai sau khi thực hiện chính sách chia lại ruộng đất của nhà nước

Tranh chấp đất đai sau khi thực hiện chính sách chia lại ruộng đất của nhà nước
Kính chào công ty Luật TNHH Minh Khuê! Tôi có vấn đề sau mong muốn nhận được sự tư vấn của quý công ty. Nhà nước có chính sách chia lại ruộng đất trong năm 2002, năm đó gia đình chúng tôi được nhà nước cắt một phần diện tích đất nằm trong diện tích đất của bà A sử dụng trước năm 2002. Đó là diện tích hơn 450m2 đất thổ cư và có số thửa, số hiệu nằm trong sổ bìa đỏ của gia đình