Luat Minh Khue

Chuyển nhượng đất được thừa kế

Chuyển nhượng đất được thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chuyển nhượng đất được thừa kế

Chuyển nhượng đất được thừa kế không có di chúc và tách sổ đỏ?

Chuyển nhượng đất được thừa kế không có di chúc và tách sổ đỏ?
Ông bà tôi sinh được 7 người con. Các cô, các chú đều có vợ có chồng hết. Ông Bà sống với nhà tôi có 4 người cả ông bà là: 6 người cùng sống trên mảnh đất 341m2 ( Sổ đỏ mang tên ông nhưng là SỔ ĐỎ HỘ GIA ĐÌNH) và tại thời điểm cấp số đỏ 2001 thì Hộ khẩu chỉ có 6 thành viên là: nhà tôi 4 thành viên + Ông + Bà.