Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 02 NN KNKL TT"

Circular No 02 NN KNKL TT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 02 NN KNKL TT.

Mẫu phiếu chi (Mẫu số 02-TT)

Mẫu phiếu chi (Mẫu số <strong>02</strong>-<strong>TT</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phiếu chi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa