Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 08 BKH DN"

Circular No 08 BKH DN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 08 BKH DN.

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số: S08- DN)

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số: S<strong>08</strong>- <strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ tiền gửi ngân hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07-DN)

Mẫu sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu sổ quỹ tiền mặt được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Mẫu nhật ký sổ cái (Mẫu số S01-DN)

Mẫu nhật ký sổ cái (Mẫu số S01-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu nhật kí- sổ cái được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Từ 15/12/2009: DN xăng dầu không phải trích tiền trả ngân sách Nhà nước

Từ 15/12/2009: <strong>DN</strong> xăng dầu không phải trích tiền trả ngân sách Nhà nước
Bộ Tài chính vừa có công văn số 17623 /BTC-QLG thông báo: Đến nay ngân sách Nhà nước đã thu đủ số tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để tự xử lý số lỗ kinh doanh mặt hàng xăng. Do đó, kể từ ngày 15/12 các doanh nghiệp ngừng trích khoản 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng.

Mẫu bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S06-DN)

Mẫu bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S06-<strong>DN</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối số phát sinh được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Chống DN bán hàng không xuất hóa đơn GTGT : Khấu trừ thuế cho người tiêu dùng

Chống <strong>DN</strong> bán hàng không xuất hóa đơn GTGT : Khấu trừ thuế cho người tiêu dùng
Luật thuế GTGT đã có từ nhiều năm nhưng tình trạng thất thu thuế GTGT đã đến mức đáng báo động. Đến nay Tổng cục Thuế vẫn chưa có giải pháp chấn chỉnh triệt để. Để giải quyết tình hình này, một số lãnh đạo thuế địa phương đã đưa ra giải pháp riêng, quyết liệt xử lý các cửa hàng bán hàng không xuất hoá đơn trong thời gian dài.