Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 163 TT SHCN"

Circular No 163 TT SHCN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 163 TT SHCN.

Li-xăng, Lí do li-xăng

Li-xăng, Lí do li-xăng
Li-xăng - Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li-xăng) là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử