Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decision No 01 2000 QD BTS"

Decision No 01 2000 QD BTS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decision No 01 2000 QD BTS.

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-TS)

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D<strong>01</strong><strong>b-TS</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.