Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 03 2000 ND CP"

Decree No 03 2000 ND CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 03 2000 ND CP.

chính (Mẫu số 03)

 chính (Mẫu số <strong>03</strong>)
quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm