Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 116 CP"

Decree No 116 CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 116 CP.

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ?

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định <strong>116</strong>/2010/NĐ-<strong>CP</strong> ?
Chào Luật sư. Tôi đang công tác tại huyện miền núi đặc biệt khó khăn (thời gian công tác từ năm 2003 đến nay). Năm 2012, tôi được nhà nước cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung tại tỉnh (thời gian học 1 năm từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013). Trong thời gian đi học, tôi không được hưởng trợ cấp thu hút.

Hỏi về chế độ thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ?

Hỏi về chế độ thu hút theo Nghị định <strong>116</strong>/2010/NĐ-<strong>CP</strong> ?
Chào Luật sư, tôi xin hỏi vấn đề sau: Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số12/2016/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tư vấn trường hợp hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ?

Tư vấn trường hợp hưởng trợ cấp theo Nghị định <strong>116</strong>/2010/NĐ-<strong>CP</strong> ?
Tôi là nam, công tác tại vườn quốc gia chư yang sin thuộc tỉnh đăk lăk; VQG nằm trên địa phận thôn 2 xã Yang Reh, Tôi vào công tác từ năm 2009 và từ đầu năm 2010 đến tháng 4/2012 tôi công tác tại 1 trạm thuộc VQG không thuộc xã khó khăn theo quyết định điều động của giám đốc VQG,

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành

Mức tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Mức tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Theo luật sư thì công thức dùng để tính mức lương tăng theo nghị định 17 là như thế nào? Mức lương tăng bằng Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh nhân mức lương cơ sở nhân 8%. Vậy Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh ở đây là bào gồm hệ số lương cộng phụ cấp chức vụ chức danh 2,34 trở xuống hay chỉ có hệ số lương 2,34 trở xuống

Nghị định số 41/cp ngày 06/07/1995

Nghị định số 41/<strong>cp</strong> ngày 06/07/1995
Nghị định số 41 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất