Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 14 2000 ND CP"

Decree No 14 2000 ND CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 14 2000 ND CP.

chính (Mẫu số 14)

 chính (Mẫu số <strong>14</strong>)
hành nghề theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành