Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Fredit"

Fredit | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Fredit.

Tư vấn về việc vay gói tín dụng Fredit ?

Tư vấn về việc vay gói tín dụng <strong>Fredit</strong> ?
Xin chào Luật sư! em có vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn như sau: Cháu có làm hồ vay tín chấp ở một ngân hàng. Sau khi cháu nộp hồ sơ vay tin chấp cho nhân viên tư vấn của ngân hàng thì một thời gian sau ngân hàng gọi điện thẩm đinh. vài ngày sau thì có nhân viên tới tận phòng trọ chup hình cháu, căn phòng và chụp lại hồ sơ gốc của cháu

Tư vấn về việc vay vốn ngân hàng từ gói tín dụng fredit ?

Tư vấn về việc vay vốn ngân hàng từ gói tín dụng <strong>fredit</strong> ?
Xin chào luật sư! cháo có vấn đề thắc mắc rất mong được tư vấn như sau: cháu có làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, sau khi cháu nộp hồ sơ vay tin chấp cho nhân viên tư vấn của ngân hàng thì một thời gian sau ngân hàng gọi điện thẩm đinh, vài ngày sau thì có nhân viên tới tận phòng trọ chup hình cháu, căn phòng và chụp lại hồ sơ gốc của cháu.