Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "GS Chu Hảo"

GS Chu Hảo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề GS Chu Hảo.

GS. Chu Hảo

<strong>GS</strong>. <strong>Chu</strong> <strong>Hảo</strong>
Gs Chu Hảo sinh năm 1940 tại tỉnh Bắc Giang. Trở về Việt Nam sau 5 năm học phổ thông ở trường Dục

Một Hiến pháp hoàn hảo hơn

Một Hiến pháp hoàn <strong>hảo</strong> hơn
Quyết tâm đổi mới năm 1986 ở Việt Nam đã dẫn đến một hệ quả tất yếu là thay đổi Hiến pháp 1980 - Hiến pháp của một chế độ quản trị tập trung, bao cấp dựa trên các chỉ tiêu, mệnh lệnh, nghị quyết - bằng một Hiến pháp mới, Hiến pháp của nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa - Hiến pháp của một chế độ quản trị dựa trên pháp luật.