Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giá hồ sơ dự thầu"

Giá hồ sơ dự thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giá hồ sơ dự thầu.

Quy định của luật đấu thầu về bảo đảm dự thầu ?

Quy định của luật đấu thầu về bảo đảm dự thầu ?
Kính chào luật minh khuê. Tôi có vấn đề cần được tư vấn như sau: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu X, Bên mời thầu phát hiện ra giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt.