Luat Minh Khue

Giá hồ sơ dự thầu

Giá hồ sơ dự thầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Giá hồ sơ dự thầu

Quy định của luật đấu thầu về bảo đảm dự thầu ?

Quy định của luật đấu thầu về bảo đảm dự thầu ?
Kính chào luật minh khuê. Tôi có vấn đề cần được tư vấn như sau: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu X, Bên mời thầu phát hiện ra giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt.