Luat Minh Khue

Giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp thu hút không

Giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp thu hút không - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp thu hút không

Tư vấn về tính thuế thu nhập cá nhân trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Tư vấn về tính thuế thu nhập cá nhân trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Chào luật sư! Tôi là kế toán cho đơn vị HCSN chuyên về đào tạo. Bên tôi có làm hợp đồng thuê giảng viên với nội dung sau; - Giảng bài: 2.000.000 - Soạn tài liệu: - Ra đề thi: - Chấm thi: - Đi lại: 200.000 - Ăn (nếu có): - Lưu trú (nếu có): Tổng giá trị hợp đồng: 2.200.000đ Khấu trừ thuế TNCN: 200.000 Bên B thực nhận: 2.000.000