Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giáo Viên Thử Việc"

Giáo Viên Thử Việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giáo Viên Thử Việc.

Chế độ thai sản với giáo viên nghỉ việc

Chế độ thai sản với <strong>giáo</strong> <strong>viên</strong> nghỉ <strong>việc</strong>
Thưa luật sư, xin cho em hỏi : Em dạy tại trường mầm non và có đóng bảo hiểm từ tháng 8/2017 đến 3/2018 thì em xin nghỉ và không đóng bảo hiểm nữa. 4/2018 thì em sinh vậy em có được hưởng chế độ thai sản không. Và đến nay em chưa nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản vậy có quá thời han nộp hồ sơ không ? Em xin cảm ơn!