Luat Minh Khue

Giải quyết tranh chấp về lối đi chung

Giải quyết tranh chấp về lối đi chung - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Giải quyết tranh chấp về lối đi chung

Tranh chấp về đường đi, lối đi duy nhất ?

Tranh chấp về đường đi, lối đi duy nhất ?
Kính chào luật Minh Khuê ! Gia đình em ở Bến Tre, liên quan tới vấn đề đường đi. Gia đình em có mua 1 phần đất cách đây 15 năm và trước giờ vẫn đi trên con đường ngang phần đất của bên A, trước khi người A này đến mua lại phần đất này thì đã có con đường đi này. Trong 15 năm nay còn đường này vẫn là đường đi chính và hàng năm đều được tu sửa ( đỗ đá xanh).