Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giải Thích Tư Ngữ"

Giải Thích Tư Ngữ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giải Thích Tư Ngữ.

Giải thích hợp đồng

<strong>Giải</strong> <strong>thích</strong> hợp đồng
hoặc tối nghĩa, dẫn đến bất đồng về cách hiểu. Vậy, cần giải thích những thuật ngữ đó theo nguyên tắc

vấn soạn thảo hợp đồng song ngữ (Anh - Việt) và các ngôn ngữ khác

<strong>Tư</strong> vấn soạn thảo hợp đồng song <strong>ngữ</strong> (Anh - Việt) và các ngôn <strong>ngữ</strong> khác
Việt Nam đang dần hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cùng với sự hợp nhập là sự tăng cường giao lưu hợp tác thương mại giữa các công ty, tập đoàn nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam. Việc có một luật sư chuyên nghiệp hỗ trợ khách hàng trong việc thương thảo, đàm phán và soạn thảo các hợp đồng thương mại là điều tối cần thiết nhằm hạn chế tôi đa rủi ro pháp lý.

Từ ngữ và Luật pháp

Từ <strong>ngữ</strong> và Luật pháp
Bài viết này bàn về một số thuật ngữ trong pháp luật kinh doanh dựa vào ý kiến của một số chuyên

Thuật ngữ - Chống trợ cấp

Thuật <strong>ngữ</strong> - Chống trợ cấp
Biên độ trợ cấp (margin of subsidy): Biên độ trợ cấp dùng để tính toán thuế chống trợ cấp (hay còn gọi là thuế đối kháng) được tính theo phần trăm mức trợ cấp trên trị giá hàng hoá