Luat Minh Khue

Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có gí trị pháp lý không?

Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có gí trị pháp lý không? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có gí trị pháp lý không?

Gia đình hàng xóm không có mặt để ký giáp ranh thì có cấp được sổ đỏ không ?

Gia đình hàng xóm không có mặt để ký giáp ranh thì có cấp được sổ đỏ không ?

Chào luật sư. Gia đình tôi đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất ở của gia đình. Tuy nhiên, khi bố tôi ra Ủy ban nhân dân xã để làm thủ tục thì được trả lời là ...