Luat Minh Khue

Hình thức cưỡng chế

Hình thức cưỡng chế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hình thức cưỡng chế

Các trường hợp áp dụng hình thức cưỡng chế.

Các trường hợp áp dụng hình thức cưỡng chế.
Thưa Công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn được giải đáp: Ở xã em là xã Tân Liên thôn e có nghe nói là có tập đoàn nào đó về thuê đất ruộng đang canh tác ở đây trong thời hạn 50 năm với mức giá 65 triệu