Luat Minh Khue

Hướng dẫn luật

Hướng dẫn luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hướng dẫn luật

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư dưới đây hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động trong công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 109 của Chính phủ.