Luat Minh Khue

Hướng dẫn bán lại cổ phần cho cổ đông trong công ty cổ phần?

Hướng dẫn bán lại cổ phần cho cổ đông trong công ty cổ phần? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hướng dẫn bán lại cổ phần cho cổ đông trong công ty cổ phần?

Vấn đề liên quan đến cổ đông và vốn góp công ty cổ phần ?

Vấn đề liên quan đến cổ đông và vốn góp công ty cổ phần ?
Xin chao công ty luật Minh Khuê. em có 1 vài vướng mắc muốn được sự tư vấn của luật sư cty Minh Khuê, mong a chị trong công ty luật Minh Khuê hướng dẫn giải đáp giúp e với a. công ty em thành lập năm 2013, công ty cổ phần có 3 thành viên góp vốn, hiện tại đơn vị em chỉ có 2 thành viên góp vốn còn lại 1 thành viên họ bỏ không tham gia góp vốn,