Luat Minh Khue

Hướng dẫn nộp thuế Giá trị Gia tăng

Hướng dẫn nộp thuế Giá trị Gia tăng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hướng dẫn nộp thuế Giá trị Gia tăng

Tư vấn vấn đề liên quan đến HĐGTGT ?

Tư vấn vấn đề liên quan đến HĐGTGT ?
Chào luật sư tôi đang công tác tại công ty TNHH, có vấn đề này tôi chưa rõ muốn hỏi luật sư: cty tôi có thuê tài chính 01 tàu vận tải biển của công ty CTTC ngày 10/9 có nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn ( vì công ty tôi chưa thanh toán được tiền vay đúng hạn) ngày 21/9 nhận được thông báo thu hồi tài sản cho thuê ngày 10/10