Luat Minh Khue

Hỏi đáp pháp luật về đất đai

Hỏi đáp pháp luật về đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hỏi đáp pháp luật về đất đai

Mượn đất công ty, Nhà nước thu hồi đất có được đền bù ?

Mượn đất công ty, Nhà nước thu hồi đất có được đền bù ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có tình huống mong được công ty tư vấn: Gia đình tôi là một cổ đông của công ty cổ phần lâm nghiệp Bảo Thắng – Lào Cai, đến năm 2010 tôi có bán phần cổ đông của tôi cho một người khác cùng là cổ đông của công ty. Còn lại vợ tôi đến nay vẫn là cổ đông của công ty.Công ty cổ phần được nhà nước cho thuê đất mục đích để xây dựng 1 trụ sở và còn lại toàn bộ