Luat Minh Khue

Hợp đồng bên xuất hóa đơn thế nào

Hợp đồng 3 bên xuất hóa đơn thế nào - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hợp đồng 3 bên xuất hóa đơn thế nào

Xuất hóa đơn thương mại?

Xuất hóa đơn thương mại?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê. Công ty tôi có một lô hàng xuất đi Nhật. Hợp đồng ký là 3 bên. Công ty tôi là Công ty bán, bán hàng trực tiếp cho Công ty bên Nhật. Nhưng có 1 công ty ở giữa chịu trách nhiệm thanh toán. Họ đã thanh toán bằng chuyển khoản cho Công ty tôi. Vậy tôi xin hỏi giờ tôi xuất hóa đơn thì xuất hóa đơn GTGT cho Công ty bên Nhật hay Công ty thanh toán? Tôi xin cảm ơn!