Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hợp Đồng Xây Dựng Chuyển Giao Kinh Doanh"

Hợp Đồng Xây Dựng Chuyển Giao Kinh Doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hợp Đồng Xây Dựng Chuyển Giao Kinh Doanh.

Xây dựng nền văn hóa kinh doanh

<strong>Xây</strong> <strong>dựng</strong> nền văn hóa <strong>kinh</strong> <strong>doanh</strong>
Nhà thơ Chế Lan Viên có viết “Quá khứ không chỉ ở sau lưng, quá khứ còn ở trước mặt”. Một câu thơ không nổi tiếng lắm nhưng thật là thông thái: Chúng ta cần và phải nhìn lại tiến trình của lịch sử dân tộc nếu muốn tìm ra con đường phát triển đất nước cho tương lai. Lịch sử thật hào hùng, nhưng chúng ta không thể dừng lại mà phải từ lịch sử hào hùng đó đi lên, phải giành lấy một tương lai tươi sáng. Bác Hồ đã dạy rằng nếu đất nước độc lập mà nhân dân vẫn không đạt cơm no áo ấm dù độc lập cũng là