Luat Minh Khue

Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hợp đồng trao đổi tài sản

Có kiện người khách đã mua hàng ?

Có kiện người khách đã mua hàng ?
Thưa luật sư, nhà em kinh doanh chó cảnh, mấy hôm trước có chị khách mua chó nhà em sau đó làm cú ngã chấn thương sọ não. Người này sau đó quay lại nhà em yêu cầu đổi bé cún khác khỏe mạnh hơn. Vì buổi trưa mua, chiều tối đến đổi và mẹ em cũng tin tưởng nên đồng ý đổi cho chị ý con cún khác.

Tư vấn giải quyết tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất ?

Tư vấn giải quyết tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Tôi tên là V, tôi ở NA. Xin quý anh chị tư vấn giúp trường hợp của gia đình tôi, Ông nội tôi sinh ra 4 người con gồm có: 1 bác trai ( con đầu) và 2 người con con gái và ba tôi (con út). Hiện ông tôi: 99 tuổi (còn khỏe mạnh,trí tuệ còn minh mẫn) tôi xin trình bày vấn đề như sau: