Luat Minh Khue

Hợp đồng vay tiền và hậu quả pháp lý của không có hợp đồng vay tiền

Hợp đồng vay tiền và hậu quả pháp lý của không có hợp đồng vay tiền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hợp đồng vay tiền và hậu quả pháp lý của không có hợp đồng vay tiền

Hợp đồng vay tiền ?

<strong>Hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>vay</strong> <strong>tiền</strong> ?
Kính thưa luật sư! Tôi vay 200 triệu của một tiệm cầm đồ với lãi suất 2000đ/1 triệu ngày, quá

Hợp đồng vay tiền

<strong>Hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>vay</strong> <strong>tiền</strong>
cho bạn tôi vay tiền với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng, không tính lãi, không thời hạn

Hợp đồng cho vay tiền

<strong>Hợp</strong> <strong>đồng</strong> cho <strong>vay</strong> <strong>tiền</strong>
Hoạt động cho vay giữa cá nhân với cá nhân dựa trên mối quan hệ thân thuộc mà không lập thành hợp

Đòi tiền cho vay ?

Đòi <strong>tiền</strong> cho <strong>vay</strong> ?
Thưa Luật sư! Ba tôi đứng tên sử dụng đất cho gia đình cô tôi sự đồng giữ 2 bên. Ba tôi