Luat Minh Khue

Hai chữ lao động

Hai chữ lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hai chữ lao động

Hai chữ lao động phát triển như thế nào qua các thời kỳ của đất nước ?

Hai chữ lao động phát triển như thế nào qua các thời kỳ của đất nước ?
Từ văn hóa Đông Tây tiếp xúc nhau, trên thế giới mỗi ngày mỗi sinh ra chuyện mới. Xem như văn tự Trung Hoa là một thứ xuất hiện trên đời đã rất cổ, nay bị triều lưu Âu Mĩ cảm xúc chùi mài, mà tự nhiên nẽ ra cái vẻ mới. Trên ba bốn mươi năm nay danh từ mới xuất hiện đã nhiều (như dân quyền, tự do, xã hội chánh đảng v.v... ) mà từ nay về sau, trong kho chữ Hán cũ rích kia, có lẽ còn nhiều thứ lần lần trồi đầu ra mà mang cái huy hiệu mới.