Luat Minh Khue

Hiệu lực hợp đồng mua bán đất '

Hiệu lực hợp đồng mua bán đất ' - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hiệu lực hợp đồng mua bán đất '

Tư vấn về hiệu lực của hợp đồng mua bán đất ?

Tư vấn về hiệu lực của hợp đồng mua bán đất ?
Năm 1997 ông A mua của ông B một mảnh đất 200m2. Hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng và giao tiền đầy đủ nhưng ông A chưa làm thủ tục xin cấp GCN. Ông A đã xây nhà trên đất với diện tích 150 m2. Tuy nhiên, năm 2014 ông B đòi lại mảnh đất trên.