Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Jacqueline Nguyễn"

Jacqueline Nguyễn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Jacqueline Nguyễn.

Hạnh Nguyễn

Hạnh <strong>Nguyễn</strong>
Tư vấn về việc nộp thuế khi xây dựng nhà trên đất nông nghiệp

Dịch giả Nguyễn Ước

Dịch giả <strong>Nguyễn</strong> Ước
Sinh năm 1947 tại Hàm Hoà, Quảng Ninh, Quảng Bình, năm 1954, theo gia đình di cư vào Bồ Ðiền, Phong Ðiền, Thừa Thiên. Tốt nghiệp Ðại học Sư Phạm Huế, ban Việt Hán. Trước năm 1975, dạy Văn và Sử tại Huế, Ðà Nẵng rồi Tuy Hòa, đồng thời làm chuyên viên công tác phát triển xã hội. Có bài đăng trên các báo Giáo Giới,Văn, Bách Khoa, Trình Bày, Ý Thức, Xây Dựng, Sóng Thần, Ðại Dân Tộc, v.v...

Nhà văn Nguyễn Khải

Nhà văn <strong>Nguyễn</strong> Khải
Nhà văn Nguyễn Khải là một cây bút trí tuệ, luôn luôn suy nghĩ sâu lắng về những vấn đề mà cuộc

Học giả Nguyễn Hiến Lê

Học giả <strong>Nguyễn</strong> Hiến Lê
Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984)là một nhà văn, học giả, dịch giả, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa

Học giả Nguyễn Văn Trung

Học giả <strong>Nguyễn</strong> Văn Trung
Ông sinh năm 1930, tại Hà Nội Từ năm 1950 đến năm 1955 du học tại Pháp và Bỉ, ngành Triết học. Từ năm 1955 đến năm 1975 dạy đại học tại Sài Gòn và sinh hoạt văn hóa ngoài đại học. Từ tháng 4-1975 đến 1994 sống tại Sài Gòn. Chủ trương các tạp chí tại Sài Gòn: Đại Học, Đất Nước, Hành Trình Từ 1994 đến nay sống tại thành phố Montréal Canada.

Phản biện xã hội - Nguyễn Trần Bạt

Phản biện xã hội - <strong>Nguyễn</strong> Trần Bạt
Quan sát cuộc sống chúng ta có thể thấy phản biện là một hoạt động diễn ra hàng ngày. Phản biện là một nhu cầu của cuộc sống bởi nhờ có nó con người có thể loại bỏ những yếu tố sai để tiệm cận tới sự hợp lý trong các quyết định, các hành vi của mình. Trong khoa học, phản biện cũng là một trong những cách thức chủ yếu để các nhà nghiên cứu tiệm cận tới các chân lý khoa học. Còn trong đời sống xã hội phản biện là một công cụ không thể thiếu để tổ chức ra một xã hội dân chủ.

Văn hóa doanh nhân - Nguyễn Ngọc Bích

Văn hóa doanh nhân - <strong>Nguyễn</strong> Ngọc Bích
Doanh nhân là người biết tự chế, kiểm soát được mình bởi vì họ chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của mình. Họ cũng kiên trì với những sáng kiến, chăm chỉ làm việc, thiên về hành động và chấp nhận những rủi ro có tính toán được. Họ không nhát nhưng cũng không liều.

Cơ cấu tổ chức công ty - Nguyễn Thùy Trang

Cơ cấu tổ chức công ty - <strong>Nguyễn</strong> Thùy Trang
“Một nguyên tắc cần tuân thủ khi tổ chức cơ cấu công ty là phải đảm bảo cho công ty được tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của công ty.”