Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 11 1998 TTLT BTM UBDTMN BTC BK"

Joint Circular No 11 1998 TTLT BTM UBDTMN BTC BK | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 11 1998 TTLT BTM UBDTMN BTC BK.

Hướng dẫn điền mẫu Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu số: 01-1/BK-CNKD (Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Hướng dẫn điền mẫu Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu số: 01-1/<strong>BK</strong>-CNKD (Thông tư số 92/2015/TT-<strong>BTC</strong>)
Kính thưa công ty: Công ty tôi là công ty dịch vụ vận tải, kết nối giữa người có phương tiện vận tải và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải. Tôi muốn tìm hiều về nộp hộ thuế cho cá nhân kinh doanh nhưng chúng tôi có nhiều cá nhân không biết phải sử dụng mẫu nào, vì mỗi người một bản thì quá nhiều. Nhờ tư vấn giúp.

-2/BK-ĐC)

-2/<strong>BK</strong>-ĐC)
/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.