Luat Minh Khue

Ký hợp đồng bán

Ký hợp đồng bán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ký hợp đồng bán

Ký hợp đồng bán là “mất” nhà

Ký hợp đồng bán là “mất” nhà
Ngày 23-6-2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nội dung đề cập đến Nhà ở thương mại, Nhà ở xã hội, Nhà ở công vụ, Nhà chung cư, qui định về các trường hợp mua bán nhà ở , thế chấp nhà ở và đặc biệt là làm rõ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu nhà trong giao dịch về bất động sản. Theo đó, khi đã ký hợp đồng mua bán nhà xem như đã “mất” nhà.