Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ký Kết Hợp Đồng Lao Động"

Ký Kết Hợp Đồng Lao Động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ký Kết Hợp Đồng Lao Động.

hợp đồng lao động?

<strong>Ký</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong>?
Công ty luật Minh Khuê tư vấn về việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời hạn

Hợp đồng lao động có yêu cầu thế chấp khi kết không ?

<strong>Hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> có yêu cầu thế chấp khi <strong>ký</strong> <strong>kết</strong> không ?
Kính gửi: Luật sư Minh Khuê! Kính xin Luật sư giải đáp cho trường tôi một số vấn đề sau: Trước đây tôi là giáo viên một trường tư thục mầm non. Trước khi vào làm việc tại trường (A) thì tôi được Ban giám hiệu nhà trường ( Hiệu trưởng là Chủ của Trường, Kế toán là con gái ruôt).