Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khởi Kiện Anh Trai Không Chịu Trả Nợ"

Khởi Kiện Anh Trai Không Chịu Trả Nợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khởi Kiện Anh Trai Không Chịu Trả Nợ.

Vay nợ đến hạn không chịu trả ?

Vay <strong>nợ</strong> đến hạn <strong>không</strong> <strong>chịu</strong> <strong>trả</strong> ?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có một câu hỏi: Tôi có cho một người quen mượn 400 triệu đồng. Thời gian mượn 20 ngày và đã quá hạn hơn hai tháng.